Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

29. apríla 2019

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Gergely Sepeši

Vladislav Andraško

Úložná doba: od 29.04.2019 do 13.05.2019