Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach.

15. apríla 2019

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Anna Pollaková

Úložná doba od: 15.04.2019 do: 29.04.2019