Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

14. marca 2019

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Miroslav Oraja

Brigita Ignáthová

Marián Ignáth

Lukáš Konečný

Lenka Redajová

Úložná doba od: 14.03.2019 do: 28.03.2019