Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

11. januára 2019

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Dalibor Eštočák, nar. 1988

Gergely Sepeši, nar. 1986

Jozef Molek, nar. 1972

Ondrej Hriňák, nar. 1991