Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

10. januára 2019

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Juraj Rusnák, nar. 1956

vojtech Bodon, nar. 1937

Ján Tirdil, nar. 1965