Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

7. januára 2019

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

 

Vladislav Andraško, nar. 1968

Igor Onder, nar. 1995