Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

7. novembra 2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Vladislav Andraško, nar. 1968

Michaela Lokšová, nar. 1989

Mario Rosenberg, nar. 1950