Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

30. januára 2023

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

TUTOKY Ladislav

Úložná doba od: 30.01.2023 do: 13.02.2023

 

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

dňa  30.01.2023
Oznámenia o uložení zásielky z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

BALOG Albín

Úložná doba od:  30.01.2023 do: 06.02.2023

 

KRATKA Valeria

KUTEŠ Ján

Úložná doba od:  30.01.2023 do: 14.02.2023

kamagra jelcialis