Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

3. júla 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Milan Kudlovský

Úložná doba: od 03.07.2020 do 17.07.2020