Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

12. októbra 2021

 

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Rudolf  Balog

 

Úložná doba od: 12.10.2021 do: 26.10.2021