Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

22. septembra 2021

 

 

dňa 22.09.2021

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ladislav Prášil

Jaroslav Makula

 

Úložná doba od: 22.09.2021 do: 06.10.2021