Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

25. júna 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Ingrid Mušinská

Úložná doba: od 25.06.2020 do 09.07.2020