Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

24. júna 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Michaela Lokšová

René Žaludek

Ján Kuteš

Marta Fazekasová

Úložná doba: od 24.06.2020 do 08.07.2020