Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

15. januára 2021

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Pavol Baláž

Anna Hrivňáková

Monika Orajová

Úložná doba: od 15.01.2021 do 29.01.2021