Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

12. januára 2021

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Viera Vávrová

Vojtech Bodon

Úložná doba: od 12.01.2021 do 26.01.2021