Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

22. októbra 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Peter Čekaňák

Úložná doba: od 22.10.2020 do 05.11.2020