Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

5. októbra 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

František Bogdanovský

Úložná doba: od 05.10.2020 do 19.10.2020