Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

30. septembra 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Marek Prachar

Úložná doba: od 30.09.2020 do 14.10.2020