Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

25. septembra 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Peter Kobyľan

Úložná doba: od 25.09.2020 do 10.10.2020