Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

14. septembra 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Pavol Kanda

Peter Pčolinský

Úložná doba: od 14.09.2020 do 28.09.2020