Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

14. januára 2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Katarína Čižíková

Úložná doba: od 14.01.2020 do 28.01.2020