Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

9. septembra 2019

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Štefan Horváth

Amália Červeňáková

Jana Studená

Úložná doba: od 09.09.2019 do 23.09.2019