Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

4. septembra 2019

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Stanislav Žaludek

Michaela Lokšová

Ján Kuteš

Úložná doba: od 04.09.2019 do 18.09.2019