Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

8. augusta 2019

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Amália Červeňáková

Úložná doba: od 08.08.2019 do 22.08.2019