Oznámenie o uložení zásielok

5. decembra 2018

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

dňa 05.12.2018

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Vladislav Andraško, nar. 1968

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

dňa 05.12.2018
Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu – hneď pri vrátnici) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Miroslav Skorodensky, nar. 1982