Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 071/27-2020JŠ

20. novembra 2020