Návrh Záverečného účtu mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2020

8. júna 2021

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Záverečného účtu mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2020, ktorý bude predmetom rokovania na XVII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 24.06.2021.

 

K návrhu záverečného účtu sa môžu obyvatelia mestskej časti Košice-Staré Mesto vyjadriť, a to elektronicky – podatelna@kosice-city.sk alebo v písomnej forme (Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice).