Návrh programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2020 – 2022

2. decembra 2019

V súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh Programového rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto na roky 2020 – 2022, ktorý bude predmetom rokovania na VIII. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto dňa 17.12.2019.

 

K návrhu rozpočtu sa môžu obyvatelia mestskej časti Košice-Staré Mesto vyjadriť, a to elektronicky – podatelna@kosice-city.sk alebo v písomnej forme (Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice).

 

Vyvesené dňa: 02.12.2019