Kolaudačné rozhodnutie – Obnova obalových konštrukcií bytového domu Čsl.Armády 23, Košice.

20. marca 2019

Kolaudačné rozhodnutie