Informácia o určení volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu

25. februára 2019