Stavebné povolenie – „Dokončenie obnovy BD Alvinczyho 22, Košice“

23. apríla 2020