Oznámenie o došlých zásielkach

27. septembra 2021

 

 

dňa 27.09.2021

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

 

Patrik Mamczur

Ladislav Prášil

 

Úložná doba od: 27.09.2021 do: 11.10.2021

 

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

 

dňa  27.09.2021
Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

 

Marián Hrebeň

Ladislav Matík

Pavol Kanda

 

Úložná doba od:  24.09.2021 do: 12.10.2021