Oznámenie o uložení zásielky

10. novembra 2020

Oznámenie o došlých obyčajných zásielkach

dňa 10.11.2020

Obyčajné listové zásielky sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Jozef Tulipán

Úložná doba od: 10.11.2020 do: 24.11.2020

Oznámenie o uložení zásielok na pošte Košice I

dňa 10.11.2020
Oznámenia o uložení zásielky (žltý lístok) z Pošty Košice I sa nachádzajú v kancelárii č. 38 (kancelária prvého kontaktu) MÚ MČ Košice-Staré Mesto pre týchto občanov:

Brigita Ignáthová

Dominika Dianová

Štefan Molek

Úložná doba od: 09.11.2020 do: 26.11.2020