Učiteľky a zamestnankyne materských škôlok skrášlili radnicu, maľovali ihrisko a sadili kvietky. Ďakujeme!


Ženské zručnosti, estetické cítenie a dobrú vôľu učiteliek a zamestnankýň staromestských materských škôlok sme v čase ich zatvorenia využili na množstvo užitočných verejnoprospešných prác.

Starosta Igor Petrovčik s poslancami miestneho zastupiteľstva srdečne ďakujú za precíznu prácu, ktorú urobili pri upratovaní budovy a čistení interiérov Sobášnej siene a odľahlých zákutí staromestskej radnice.

Spoločne v teréne na čerstvom vzduchu pohrabali pokosenú trávu v lokalite Svätoplukovej ulice a ponatierali hracie prvky na detskom ihrisku na Jesennej ulici.

Vysadili nádherné muškáty a pred staromestskou radnicou, ktoré potešia oko všetkých okoloidúcich.

“ Som rád, že sme mali možnosť vzájomne sa viac spoznať, ale aj spoločne urobiť kus dobrej práce pre Mestskú časť Staré Mesto, v ktorej sme všetci zamestnaní a verím, že nám ako jednej veľkej rodine na jej osude a vzhľade záleží,“ hovorí starosta Igor Petrovčik.