Trpezlivosť s neplatičmi skončila


18.6.2012 zvolal starosta Starého Mesta Mgr. Ľubomír Grega mimoriadne operatívne zasadnutie ohľadom vymáhania pohľadávok za prenájom bazéna na Mestskej plavárni. Zasadnutia sa zúčastnili predseda finančnej komisie Ing. Štefan Lasky a prednosta MÚ Mgr. Karol Till.

Mestskú plaváreň využívajú košické športové kluby na svoje tréningy. Čiastky za prenájom však viaceré z nich jednoducho neuhrádzali. Mestská časť bola doteraz trpezlivá a snažila sa nájsť vhodné riešenie. Po štvrtkovom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva je trpezlivosti koniec. Po pripomienkach poslancov sa starosta rozhodol záležitosť s dlžníkmi riešiť radikálne. Ľubomír Grega: „Kluby, ktoré nemajú uhradené poplatky za prenájom bazéna, ho využívať nebudú. Nemôžeme predsa tieto náklady financovať z peňazí našich občanov."
V súčasnosti takto ukončili spoluprácu s ŠKP až do zaplatenia všetkých faktúr. Ten totiž neuhradil faktúry aj po 2 mesačnom odklade riadnej splátky. Ak si podlžnosti nevyrovnajú aj ostatné kluby, čaká ich rovnaký osud. Poplatky spojené s omeškaním platieb však zavádzať nemienia. „Penále klubom neúčtujeme, našim cieľom nie je ich likvidácia. Klubom sme predĺžili splatnosť z 14 dní na 60. Je však prirodzené, že zo strany klubov očakávame zodpovedný a korektný prístup k plneniu záväzkov", dodáva starosta.
Takéto operatívne zasadnutia plánuje zvolávať pravidelne, čím by sa mal postup vo vymáhaní pohľadávok značne urýchliť a zefektívniť.

kamagra jelcialis