Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb


Mestská časť Košice – Staré Mesto (ďalej len „MČ“) je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb povinne uplatňuje postupy v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Profil MČ ako verejného obstarávateľa, ako aj prebiehajúce verejné obstarávania a archív ukončených verejných obstarávaní nájdete na: https://kosice-city.sk/verejne-obstaravanie/

MČ sa bude snažiť do budúcna čo najviac využívať tak ako pri poslednom verejnom obstarávaní na rozšírenie kapacít staromestských materských škôlok Jarná 4 a Park Angelinum 7 formu elektronickej aukcie, ktoré poskytujú na Slovensku najefektívnejší spôsob pre samosprávy, ako zabezpečiť úsporu a zároveň minimalizovať korupčné správanie pri verejnom obstarávaní.

MČ na svojej internetovej stránke zverejňuje všetky zmluvy uzavreté vo verejnom obstarávaní vrátane ich dodatkov.

kamagra jelcialis