Byty a sociálne zariadenia


Mestská časť Košice – Staré Mesto v súčasnosti nedisponuje vo svojom vlastníctve alebo správe bytmi alebo bytovými domami. Správu obecných bytov zabezpečuje na území mesta Košice v súčasnosti Bytový podnik Mesta Košice, ktorý má v správe 1 920 obecných bytov. Viac informácií o BPMK nájdete na: http://www.bpmk.sk/

Mestská časť Košice – Staré Mesto je zriaďovateľom 6 staromestských materských škôl :

1. Materská škola Zádielska ul. č. 4

2. Materská škola Tatranská č. 23

3. Materská škola Rumanova č. 4

4. Materská škola Park Angelinum č. 7

5. Materská škola Jarná č. 4

6. Materská škola Hrnčiarska č. 1

Bližšie informácie o počte tried, kontaktné údaje, pedagogické zameranie jednotlivých materských škôlok nájdete na: https://kosice-city.sk/staromestske-skolky/