Byty a sociálne zariadenia


Mestská časť Košice – Staré Mesto v súčasnosti nedisponuje vo svojom vlastníctve alebo správe bytmi alebo bytovými domami. Správu obecných bytov zabezpečuje na území mesta Košice v súčasnosti Bytový podnik Mesta Košice, ktorý má v správe 1 920 obecných bytov. Viac informácií o BPMK nájdete na: http://www.bpmk.sk/

Mestská časť Košice-Staré Mesto nie je zriaďovateľom zariadení na poskytovanie sociálnych služieb.

kamagra jelcialis