Tlačivá – Referát sociálnych služieb


  • poskytnutie mimoriadnej vianočnej dávky sociálnej pomoci občanom v hmotnej núdzi v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 1/2012 – príloha – mimoriadna vianočná dávka