Práce v teréne pokračujú


Aj v tomto pracovnom týždni Miestny úrad MČ Košice - Staré Mesto pokračoval v rozpracovaných projektoch. Jedným z nich je aj rozširovania parkoviska na Magurskej ulici. Fotografie zachytávajú stav po celotýždenných prácach. Ďalšie snímky dokumentujú opravu chodníka: Park Angelinum 4-6. V tomto týždni sme Vás informovali o sťažnostiach na bezdomovecké príbytky, ktoré si bezdomovci vytvorili pri Geriatrickom centre. Tie boli k dnešnému dňu odstránené a aj dvor Československej armády - Jesenná ulica bol vyčistený.

 

kamagra jelcialis