Svadobné obrady prebiehajú od soboty v rúškach a s obmedzením kapacity sobášnej siene


Niektoré zamilované dvojice odmietajú čakať, kým sa korona obmedzenia skončia a práve naopak, svadbu s rúškami sa rozhodli usporiadať aj v tomto zvláštnom období.

Veď uznajte, koľko neviest sa bude môcť pochváliť s fotkami s rúškami?

Spečatiť svoju lásku aj oficiálne sa v sobotu v Sobášnej sieni na staromestskej radnici rozhodli aj zaľúbenci Barbora a Anton Vaškovci.

Mladomanželov do spoločného života vyprevadil oddávajúci poslanec a v civile herec Peter Havasi, ktorý sa na netradičnú svadbu vyzbrojil rúškom i dobrou náladou. Veď so svadbami sa roztrhlo vreco, v sobotu sme ich mali sedem.

Všetkým gratulujeme a prajeme život plný lásky, tolerancie a porozumenia!

Pre zaujímavosť pripomíname, že rok 2020 je zaujímavý aj ďalšími numerologicky atraktívnymi dátumami. Okrem tých februárových (2.2. 2020, 20.2.2020, 22.2.2020) sú pred nami aj soboty 6.6., 8.8., 10.10., či 12.12., ktoré sú výhodné najmä pre mužov, aby si vedeli ľahko zapamätať dátumy výročia svadby.

PODMIENKY PRI VÝKONE SOBÁŠNYCH OBRADOV

V zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3796/2020 zo dňa 05.05.2020 tunajší matričný úrad vykonáva sobášne obrady pri dodržaní nasledovných podmienok:

vstup a pobyt v sobášnej sieni je umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami,

pri vstupe do sobášnej siene aplikovať dezinfekciu na ruky,

odstup medzi osobami je minimálne 2 metre,

dodržiavanie respiračnej etikety (kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,

zápisnicu o uzavretí manželstva podpisujú snúbenci a svedkovia vlastným perom.

S dodržaním hygienických opatrení je kapacita Sobášnej siene mestskej časti Košice-Staré Mesto maximálne 40 svadobných hostí (okrem snúbencov a svedkov).