Súťažte o najkrajší balkón a predzáhradku v Starom Meste! V hre sú zaujímavé ceny


Urobme spoločne MČ Staré Mesto krajším a zelenším, aby si punc najkrajšej mestskej časti udržiavalo aj prístupom ľudí, ktorí si dokážu svoje životné prostredie skrášliť vlastnými rukami, kreativitou, vedomosťami i trpezlivou starostlivosťou o svoje kvietky, bylinky, rôznofarebné záhony pred činžiakmi.

Ak ste svoj balkón, či predzáhradku doteraz zanedbávali, máte jedinečnú šancu a motiváciu zúčastniť sa 2. ročníka staromestskej súťaže o najkrajší balkón a predzáhradku, v ktorej môžete súťažiť o zaujímavé finančné ceny.

Uzávierka súťaže je 17. september 2021.

Fotografie, maximálne 2 ks zasielajte na ivana.jarosikova@kosice-city.sk alebo poštou na adresu Miestny úrad MČ Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice  alebo prineste fotografie osobne na oddelenie kultúry.

Výsledky sa dozviete v septembri na našej stránke, FB MČ Košice - Staré Mesto a v aktuálnom vydaní Staromestských listov.

PRIHLAŠKANAJBALKON2021 /formát .odt - 28.45 kB/