Zápisnica z vyhodnotenia verejnej obchodnej súťaže z 01.02.2018

1. februára 2018