Súťažné podmienky pre verejnú obchodnú súťaž – prenájom parkovacích miest na ul. Hradbová

15. decembra 2017