Súťažné podmienky pre verejnú obchodnú súťaž – prenájom parkovacích miest na ul. Hradbová

30. júna 2017