Súťaž Slovo bez hraníc sa presúva na marec


Obľúbená celomestská recitačná súťaž Slovo bez hraníc sa na základe rozhodnutia Komisie zdravotnej, sociálnej, kultúry, školstva a športu pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Košice-Staré Mesto presúva na marec roka 2019. Veríme, že sa stretneme v hojnom počte.