ŠTUDENTI PRÁVNICKEJ FAKULTY UPJŠ OPÄTOVNE OTVÁRAJÚ ŠTUDENTSKÚ PRÁVNU PORADŇU! PORADIA ZADARMO


Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Mestom Košice opätovne otvára Študentskú právnu poradňu pre obyvateľov mesta Košice.
Prostredníctvom Študentskej právnej poradne majú občania mesta Košice možnosť získať bezplatnú právnu analýzu svojho právneho problému, ktorú pre nich vypracujú študenti a študentky práva pod dohľadom skúsených advokátov.
Súčasťou právnej analýzy pre klienta je právny rozbor prípadu a konkrétne možnosti jeho riešenia.
Činnosť Študentskej právnej poradne sa uskutočňuje v nasledujúcich právnych oblastiach: občianske právo, rodinné právo, obchodné právo, pracovné právo, právo sociálneho zabezpečenia, správne právo a daňové právo. Z činnosti Študentskej právnej poradne je vylúčené vypracovanie právnej analýzy v oblasti trestného práva.
Ako Študentská právna poradňa funguje?
o Na stretnutie v Študentskej právnej poradni je potrebné sa vopred objednať
o telefonicky na t.č. +421 55 6419 385 /Kancelária prvého kontaktu – Magistrát mesta Košice/
o e-mailom na dominika.beckova@upjs.sk.
o Objednať sa na stretnutie je možné do 17. apríla 2023 alebo do naplnenia kapacity poradne.
o Stretnutie sa v dohodnutom termíne uskutoční v priestoroch Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach (Kováčska 30, 040 75 Košice).
Klienti Študentskej právnej poradne:
Klientmi Študentskej právnej poradne sú obyvatelia mesta Košice, ktorí sa nachádzajú v situácii, v ktorej potrebujú pomoc s vyriešením svojho právneho problému.
Klient si je vedomý toho, že právnu analýzu jeho právneho problému vypracujú študenti práva. Klient poskytuje úplne a pravdivé informácie o svojom právnom probléme alebo situácii, a jasne formuluje otázky alebo problémy, ktoré majú byť predmetom právnej analýzy.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať mailom na dominika.beckova@upjs.sk.
Bližšie informácie nájdete na: https://www.upjs.sk/pravnicka.../pracoviska/ppk/aktuality/.
kamagra jelcialis