Stretnutie členov k financovaniu DC


20.3.2017 sa uskutočnilo stretnutie vedenia MÚ a členov DC k čerpaniu rozpočtu za rok 2016.

Stretnutia sa zúčastnil prednosta MÚ Mgr. Karol Till, z ekonomického oddelenia Ing. Viola Gasparová a asistentka starostu Mgr. Alžbeta Dancáková.