Stravné lístky pre dôchodcov


           Nárok na príspevok na stravovanie pre dôchodcov majú občania s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Staré Mesto. Pri prvej kúpe lístkov si prinesú kópiu rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku (starobného alebo invalidného) a občiansky preukaz. Začiatkom každého kalendárneho roka je potrebné predložiť aktuálne rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku a čestné vyhlásenie o tom, že nemajú iný príjem okrem dôchodku. V prípade manželov – dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti sa ich príjmy posudzujú spoločne. Preto je potrebné doložiť potvrdenie o výške dôchodku a potvrdenie o výške iných príjmov obidvoch manželov. 

      Lístky sa predávajú v pokladni miestneho úradu (prízemie č. dv. 17) v stanovených termínoch, o ktorých sú dotknutí občania informovaní vopred, resp. na tel. čísle 055/6827 135.


Príspevky na stravovanie dôchodcov od 6. júna 2022 /formát .juna-2022 - 15.73 kB/

 


Predaj stravných lístkov pre seniorov MČ Košice-Staré Mesto je každú stredu.

Čas predaja: 08.00 – 12.00 hod.  

Miesto predaja: kancelária č. 15, prízemie budovy Miestneho úradu MČ KE SM, Hviezdoslavova 7, Košice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kamagra jelcialis