Stravné lístky pre dôchodcov


           Nárok na príspevok na stravovanie pre dôchodcov majú občania s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Staré Mesto. Pri prvej kúpe lístkov si prinesú kópiu rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku (starobného alebo invalidného) a občiansky preukaz. Začiatkom každého kalendárneho roka je potrebné predložiť aktuálne rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku a čestné vyhlásenie o tom, že nemajú iný príjem okrem dôchodku.

      Lístky sa predávajú v pokladni miestneho úradu (prízemie č. dv. 17) v stanovených termínoch, o ktorých sú dotknutí občania informovaní vopred, resp. na tel. čísle 055/6827 135.

 

Príspevky na stravovanie dôchodcov od 01.10.2020

 

Oznámenie – zmena termínu

Oznamujeme Vám, že stravné lístky pre dôchodcov môžete kúpiť po otvorení Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto pre verejnosť, v čase stránkových hodín. 

 

Termín predaja:

november

04.11.2020 (streda) v čase 09.00 – 12.00 hod.

18.11.2020 (streda) v čase 09.00 – 12.00 hod.

 

december

02.12.2020 (streda) v čase 09.00 – 12.00 hod.

09.12.2020 (streda) v čase 09.00 – 12.00 hod.