Stavebné práce na Puškinovej sa predĺžia do septembra


Spoločnosť Ikoz s.r.o., požiadala o predlženie rozhodnutia na zvláštne užívanie verejného priestranstva na stavby do 15.09.2019. Ulica Puškinova bude do 31.07.2019 zabetónovaná a zaasfaltovaná bude najneskôr do 31.08.2019 z dôvodu náväznosti stavebných prác na stavbu výmeny VN vedenia VSD.