Štatistika za 46. týždeň Matričného úradu


štatistika za 46. týždeň Matričného úradu

počet úmrtí: 15
sobáše: 2 cirkevné
určenie otcovstva: 2
rozvody: 7
počet vybavených dožiadaní: 34 (dokladov)

kamagra jelcialis